• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Onze behandelingen > Speciale gevallen
De aanpak van patiënten die een beroep doen op spermadonatie

Spermadonatie kan in verschillende gevallen aangewezen zijn. 

Les meir…
 
Eiceldonatie

Deze bijzondere techniek van begeleide voortplanting is bedoeld voor koppels bij wie de onvruchtbaarheid te wijten is aan een ontoereikend aantal eicellen. Ook een genetisch probleem bij de vrouw kan een indicatie zijn. Ovariële insufficiëntie, die vrij zelden voorkomt voor de leeftijd van 35 jaar, neemt in frequentie toe naarmate de vrouw ouder wordt en is na de leeftijd van 40 jaar de belangrijkste oorzaak van onvruchtbaarheid.

Les meir…
 
Embryodonatie

Embryodonatie is een techniek van medisch begeleide voortplanting (MBV) waarbij een koppel met een overschot aan ingevroren embryo's na een in-vitrofertilisatie (FIV) en dat geen kinderwens meer heeft zijn embryo's kan doneren aan een ander onvruchtbaar koppel.  

Les meir…
 
Draagmoederschap

Het centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) van het UMC Sint-Pieter begeleidt sinds eind de jaren negentig koppels die een beroep moeten doen op draagmoederschap. Daarbij worden embryo's van de ouders met een kinderwens (bekomen via in-vitrofertilisatie) naar de baarmoeder van een draagmoeder overgeplaatst. De draagmoeder heeft dus geen enkele genetische band met het kind.

Les meir…
 
Behandeling van patiënten met een besmettingsproblematiek

De levensverwachting van patiënten met het humaan immuundeficiëntievirus (HIV) is de jongste jaren aanzienlijk verbeterd dankzij de komst van nieuwe behandelingen. Die behandelingen combineren drie klassen medicamenten, samen de zogenaamde "tritherapie". Eigen aan die geneesmiddelen is enerzijds dat zij het immuunsysteem van de patiënt verbeteren (de bevoorrechte target van het virus). Een aantasting van het immuunsysteem is verantwoordelijk voor het opduiken van mogelijks fatale ziekten. Anderzijds doen die geneesmiddelen de hoeveelheid virus in het bloed dalen.

Les meir…
 


Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409