• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Onze behandelingen > In-vitrofertilisatie
In-vitrofertilisatie (ivf)

Bij in-vitrofertilisatie worden er rijpe eicellen die door de ovaria werden geproduceerd aangezogen en buiten het lichaam van de vrouw rechtstreeks in contact gebracht met de spermatozoïden. Het aldus bekomen embryo of de meerdere embryo's worden dan in de baarmoeder teruggeplaatst.

Les meir…
 
Stimulatie bij in-vitrofertilisatie

Bij een ivf moet de stimulatie van de ovaria ervoor zorgen dat er meerdere follikels tegelijk rijpen, en niet één follikel. Op die manier kunnen er verschillende eicellen worden afgenomen om meerdere embryo's te bekomen en om dan minstens een embryo met een goede morfologie te kunnen terugplaatsen. 

Les meir…
 
De spermaophaling

In een MBV-centrum wordt het sperma voor 97% opgehaald via masturbatie. De overige 3% wordt bekomen via heelkundige weg.

Les meir…
 
Ophaling van de eicellen en terugplaatsing van embryo's

De aspiratie van de eicellen moet gebeuren 34 tot 36 uur na de inspuiting van hCG. De patiënte wordt voor minder dan een dag in het ziekenhuis opgenomen, meestal tot 14 uur. 

Les meir…
 
Enkele cijfers

Men schat dat er wereldwijd 500.000 ivf-cycli per jaar worden uitgevoerd. In België bedraagt het aantal ivf-pogingen per jaar om en bij 18.000 cycli. Dat betekent dat er elk jaar in België meer dan 3.000 baby's ter wereld komen dankzij ivf (2,5 % van de totale geboorten).

Les meir…
 
De complicaties

Ernstige complicaties van in-vitrofertilisatie komen zelden voor (ongeveer 2 %); ze vergen een correcte diagnose en aanpak om het risico op gevolgen te minimaliseren.

Les meir…
 


Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409