• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Het centrum voor medisch begeleide voortplanting (MBV-centrum) van het UMC Sint-Pieter kreeg als voortrekker in het Franse Gewest op 2 oktober 2008 het ISO 9001:2000 kwaliteitslabel.

 

Kwaliteit

Het heeft het MBV-team twee jaar collectief werk gekost om een systeem van kwaliteitsbeheer uit te werken dat beantwoordt aan de wereldwijd erkende ISO 9001-normen.  

 

Dit systeem zorgt ervoor dat wij de traceerbaarheid van ons werk en onze patiëntbenadering kunnen verbeteren.  

 

Hierbij vindt u het Kwaliteitshandboek van ons centrum. In dat document vindt u, in beknopte vorm, alle acties die werden ondernomen om dat kwaliteitslabel te krijgen.  

 

qualite

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409