• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Het sperma van hiv-seropositieve patiënten wordt op een speciale manier behandeld. 

 

Sperma klaarmaken en wassen bij hiv+

Nu de werkzaamheid van de antiretrovirale behandelingen van hiv al enkele jaren duidelijk is, kan ook voor patiënten die drager zijn van dit virus het verlangen naar een gezond kind worden overwogen.

 

Wanneer de mannelijke partner drager is van het hiv, wordt er gebruik gemaakt van de techniek van het spermawassen en wordt de virale load gemeten. Dit vergt een dubbele voorbereiding van het sperma, zoals wordt toegelicht op onderstaand schema.

Deze techniek heeft ertoe geleid dat geen enkele baby verwekt na spermawassing werd besmet. 

 

lavage-de-sperme-NL

 

Dankzij deze techniek werd geen enkele baby, geboren na spermawassing, besmet.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409