• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Overtallige embryo's van goede kwaliteit kunnen we invriezen. Het invriezen kan gebeuren in alle groeistadia van het embryo.

 

Embryo's invriezen en ontvriezen

De invriestechniek die in het laboratorium wordt toegepast is de vitrificatie, een ultrasnelle invriestechniek.

Die embryo's worden bewaard in kuipen die permanent gevuld zijn met vloeibare stikstof (-196°C).

Tijdens de invriesduur worden de embryo's niet aangetast; maar een aantal embryo's overleeft de techniek niet (ongeveer 10%). De Belgische wet bepaalt dat embryo's maximaal 5 jaar mogen worden bewaard. Na het verstrijken van die periode, is de termijn elk jaar verlengbaar.

 

Embryo's worden ontvroren de dag voor de terugplaatsing of de ochtend zelf.

Een zwangerschap die het resultaat is van ingevroren embryo's verschilt niet van die welke het gevolg is van een terugplaatsing van niet-ingevroren embryo's en zorgt niet voor extra risico op anomalieën bij het ongeboren kind. De graad van zwangerschap na terugplaatsing van bevroren embryo's bedraagt om en bij 50%.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409