• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

De voor terugplaatsing geselecteerde embryo's worden door de gynaecoloog in de baarmoeder teruggeplaatst door middel van een soepele en fijne katheter.

 

Embryo's terugplaatsen

Het aantal teruggeplaatste embryo's wordt in België bij wet bepaald. Hiermee wil men meervoudige zwangerschappen vermijden, die een verhoogd risico op vroegtijdige bevalling en risico's op verloskundige complicaties inhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt, het aantal pogingen en de kwaliteit van de embryo's.

Het zwangerschapspercentage na embryoterugplaatsing bedraagt om en bij 35%.

 

 

  1e poging 2e poging 3e poging
voor 36 jaar 1 embryo 1 tot 2 embryo's nooit meer dan 2 embryo's
tussen 36 en 39 jaar 2 embryo's 2 embryo's nooit meer dan 3 embryo's
tussen 40 en 42 jaar geen beperking van het aantal

 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409