• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

De bevruchte eicellen gaan zich delen en worden embryo's. De embryologen volgen hun evolutie op de voet. Elk embryo wordt geëvalueerd aan de hand van een hele reeks criteria (aantal cellen, regelmaat van de cellen, aan- of afwezigheid van fragmenten enz.).

 

Embryocultuur

De beste embryo's worden geselecteerd voor terugplaatsing in de baarmoeder, meestal de 5e dag na de eicelpunctie. In dit stadium is het aantal cellen van het embryo fors toegenomen. De cellen hebben zich gedifferentieerd en vormen de blastocyst. Overtallige embryo's van goede kwaliteit kunnen worden ingevroren. Embryo's van middelmatige kwaliteit blijven nog 1 dag in het kweekomgeving tot dag 6. Blijft het embryo zich gunstig ontwikkelen, dan wordt ook dat ingevroren.

 

Embryon1

Embryo dag 2 van goede kwaliteit

 

Embryon2

Embryo dag 3 van goede kwaliteit

 

Embryo dag 5 van goede kwaliteit

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409