• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Wanneer de kwaliteit van het sperma het toelaat, gaan wij over tot een klassieke in-vitrofertilisatie.

 

De zogenaamd 'klassieke' in-vitrofertilisatie 

De aangezogen eicellen worden geïncubeerd met een precieze hoeveelheid sperma dat vooraf is klaargemaakt. De bevruchting gebeurt op natuurlijke wijze door het sperma.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409