• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Eicellen aanzuigen gebeurt in een operatiekamer, onder echografische monitoring, met behulp van een naald en een geleider doorheen de schede (vagina).

 

Eicelpunctie

De eicel bevindt zich in kleine blaasjes (follikels), zwarte cirkeltjes op de echografie. Die blaasjes bevatten het follikelvocht. Het is precies dat vocht dat door de gynaecoloog wordt aangezogen en aan de embryoloog wordt gezorgd. De embryoloog onderzoekt meteen of er een eicel aanwezig is en meldt dit aan de gynaecoloog, die eventueel zal proberen de eicel vrij te maken via opeenvolgende spoelingen.

 

De aangezogen eicellen worden in een speciale kweekomgeving geplaatst in een incubator bij 37°C. Ze worden er bewaard tot het ogenblik van de klassieke IVF of de ICSI.

 

ovocytes

3 eicellen met hun cumulus bij de punctie

 

ovocyte2

1 eicel omringd door zijn granulosa

  

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409