• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Spermatozoïden kan men invriezen en vele jaren bewaren. De bewaartechniek heet cryobewaring en gebeurt in vloeibare stikstof van -196°C. 

 

Sperma invriezen

De cryobewaring van sperma kan in een aantal gevallen bijzonder nuttig zijn:

  • spermatozoïden ophalen en bewaren bij een patiënt die een kankerbehandeling of een heelkundige ingreep moet ondergaan, waarbij het risico bestaat steriel te worden;
  • om stress te omzeilen bij een patiënt die problemen heeft met masturberen en zo te vermijden dat een inseminatiecyclus of een eicelpunctie bij de partner moet worden onderbroken.

Cryobewaring is een techniek waarbij sperma in contact wordt gebracht met een cryobeschermer. Het behandelde spermamonster wordt opgeslagen in speciale rietjes; ze worden gelabeld en bewaard in speciale kuipen, die gevuld zijn met vloeibare stikstof.

 

Tijdens de hele invriesproces en de duur ervan wordt het sperma niet aangetast. Hoogstens zal een deel van de spermatozoïden afsterven. De Belgische wet stelt dat sperma maximum 10 jaar mag worden bijgehouden. Na het verstrijken van deze looptijd kan de termijn jaarlijks worden verlengd.

.

 

Cuve-azote-liquide

Kuip met vloeibare stikstof

 

Paillettes

Rietjes met ingevroren sperma 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409