• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Psychologische begeleiding

Wat is de zin van een psychologische begeleiding in het kader van een medisch begeleide voortplanting (MBV)?


Binnen het kader van de dienst is er ruimte en tijd om te luisteren, om eventueel psychologische begeleiding op te starten en om te antwoorden op de vragen die bij een MBV rijzen. Deze begeleiding is bedoeld voor elke persoon of koppel die zoekt naar steun of naar een luisterend oor tijdens de hele procedure van de MBV.

 

Voor, tijdens en na de fertilisatiepogingen kunnen er emoties, twijfels en vragen rijzen. Er kunnen ook vragen komen in verband met het nog ongeboren kind. Vragen waar men continu mee zit of vragen die men verdringt. Al die verschillende aspecten zijn soms moeilijk om alleen te dragen.

 

Om al die – en nog veel meer – redenen staat ons team ter uwer beschikking. U kunt een psychiater of een psycholoog raadplegen die deel uitmaken van ons MBV-team.

 

Er worden trouwens systematisch psychologische gesprekken ingepland wanneer er een derde partij betrokken is bij de kinderwens, zoals bij eiceldonatie of spermadonatie.

 

Hoe kunt u ons contacteren ? Via het ivf-secretariaat

Waar vindt u ons ? Eenheid 205, dienst gynaecologie

 

dokter Marie-Laure Gustin, psychiater

mevrouw Sarah Colman, psycholoog

mevrouw Françoise Cailleau, psycholoog

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409