• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

In-vitrofertilisatie (ivf)

Bij in-vitrofertilisatie worden er rijpe eicellen die door de ovaria werden geproduceerd aangezogen en buiten het lichaam van de vrouw rechtstreeks in contact gebracht met de spermatozoïden. Het aldus bekomen embryo of de meerdere embryo's worden dan in de baarmoeder teruggeplaatst.

 

Fecondation-in-vitro1

 

Deze techniek wordt toegepast bij laesies aan de eileiders (tubaire infertiliteit), maar ook bij ernstige aantasting van het sperma, bij endometriose en in bepaalde gevallen van ovulatiestoornissen of idiopathische infertiliteit.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409