• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Bij ovulatiemonitoring wordt de menstruatiecyclus gevolgd tot aan de ovulatie (eisprong) door middel van bloedonderzoek en endovaginale echografie. Zo kunnen de geslachtsbetrekkingen worden geprogrammeerd.

 

Ovulatiemonitoring

Traitements-1b

 

Dat kan gepaard gaan met ovariumstimulatie.

Ovariumstimulatie is bedoeld om te zorgen voor de groei van een of meerdere follikels tot het stadium van een rijp follikel dat een bevruchtbare eicel bevat.

Naar gelang van de oorzaken van de onvruchtbaarheid kan deze stimulatie gebeuren aan de hand van:

  • clomifeencitraat (Clomid®): een antioestrogeen dat inwerkt ter hoogte van de hypothalamusreceptoren door een ontlading van LHRH uit te lokken, die zorgt voor een verhoging van de hoeveelheid gonadotroop hormoon die nodig is om de follikelontwikkeling te lanceren. Dit geneesmiddel wordt oraal toegediend gedurende 5 dagen in het begin van de follikelfase.
  • gonadotrofine (Menopur®, Puregon®, GonalF®): hormonen van hypofysaire oorsprong die worden toegediend door onderhuidse injecties. Deze stoffen stimuleren rechtstreeks de ovaria (eierstokken) om een follikelgroei op gang te brengen en worden gebruikt indien een behandeling met Clomid® faalt of gecontra-indiceerd is.

De opvolging van de cyclus gebeurt via vaginale echografie, meestal vanaf de 12e dag van de cyclus en via hormoondoseringen (oestradiol, LH, progesteron). Zo wordt de correcte groei van de follikel gecontroleerd en bij gestimuleerde cycli de ontwikkeling van maximum 3 follikels om het risico op overstimulering van de ovaria en meervoudige zwangerschappen te vermijden.

De opvolging houdt aan tot de follikel(s) rijp is(zijn).

Op dat ogenblik gebeurt de ovulatie (eisprong) van nature (LH-piek) of wordt ze uitgelokt door een injectie met humaan choriongonadotrofine (hCG=Pregnyl®) of recombinant choriongonadotrofine alfa (Ovitrelle®). De geslachtsbetrekkingen worden navenant geprogrammeerd.

 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409