• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

  • Verhuizen naar onze nieuwe fertiliteitkliniek binnen het UMC Sint-Pieter.
  • Verbetering van de technieken van eicelvitrificatie en reflecte over de haalbaarheid van het « Age Banking » concept.
  • Uitbreiding van de oncofertiliteitsactiviteit door de creatie van een nationaal internet platform « Family hope ».
  • Behouden van het attest ISO 9001 :2008 en van de FAGG goedkeuring.
  • Realisatie van een grote tevredenheidenquête bij onze patiënten. 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409