• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Welke administratieve documenten hebt u nodig en welk budget  moet u voorzien alvorens een poging tot medisch begeleide voortplanting te ondernemen?   

 

Voor een intra-uteriene inseminatie (IUI) met ovariastimulatie

Administratief:

Het RIZIV dekt de medische handelingen, zoals raadplegingen, echografieën, bloedonderzoeken, de IUI zelf. Toch is er een financiële bijdrage in de gezondheidskosten, de zogenaamde derdebetalersregeling.

Als uw arts beslist u te stimuleren met gonadotrofinen en u beantwoordt aan de criteria die het RIZIV vooropstelt om hiervoor in aanmerking te komen, moet u een aanvraag indienen bij uw ziekenfonds (uw arts zal u hiervoor een document bezorgen).  

 

Financieel:

De kostprijs voor een poging tot IUI hangt af van de duur van de behandeling, de therapeutische opties en de geneesmiddelen.

De indicatieve prijs voor een IUI voor een koppel dat in regel is met een Belgisch ziekenfonds schommelt tussen +/- 230 €.

  • De  echografieën (+/- 5) ± 50  €
  • De bloedonderzoeken  (+/- 6) ± 60  € 
  • Het geneesmiddelenforfait ± 30  € (alleen voor behandelingen met gonadotrofinen)
  • De IUI ± 35  €

Opgelet!

  • Bent u niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, dan moet u alle medische kosten betalen.  

Daarom is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de dienst voorplanting om een raming te krijgen die aansluit bij uw persoonlijke toestand  (Europese Unie enz.).


 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409