• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Spermogram en spermocytogram

Het uitvoeren van een spermogram is een van de eerste onderzoeken van de vruchtbaarheidsstudie van een koppel.

 

Tijdens dat onderzoek produceert de man een spermamonster via masturbatie in een steriele pot. Het is belangrijk vooraf een seksuele onthoudingsperiode van 2 tot 5 dagen in acht te nemen, om zo een sperma van de hoogst mogelijke kwaliteit te bekomen.  

 

Tijdens die analyse worden 3 belangrijke spermaparameters onderzocht:

  • Het aantal spermatozoïden (> 15 miljoen / ml)
  • De beweeglijkheid van de spermatozoïden (> 32% progressief bewegend)
  • De morfologie van de spermatozoïden (> 4 % normale vormen)

 

Aan de hand van die technieken kunnen we nagaan of de man al dan niet onvruchtbaar is, maar ook of een vasectomie (afsluiten van de afvoergang van de zaadbal) efficiënt is en of er infecties zijn.  

 

De resultaten van die onderzoeken zijn pas beschikbaar bij de voorschrijvende arts 2 tot 3 weken na analyse.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409