• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Informatiesessies

Elke eerste maandag van de maand geeft een arts van 19.45 tot 22 u een informatiesessie over medisch begeleide voortplanting.

 

 

Deze sessie heeft in het "FORUM" van het UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322, 1000 Brussel, plaats.

 

Aan de hand van een powerpointpresentatie tonen wij u hoe ons centrum werkt, geven wij uitleg bij onze behandelingen, de laboratoriumtechnieken, complicaties, het succespercentage…

De sessie wordt in het Frans gegeven en heeft als hoofddoel u alle specifieke aspecten van een in-vitrobevruchting uit te leggen.

 

Als u een aan bijzonder ouderschapsproject deelneemt, (donatie van sperma, ovocyten, draagmoederschap..) is een raadpleging bij een van onze specialisten meer aangewezen. Het is immers onmogelijk tijdens de sessie alle bijzonderheden van dit soort ouderschap te bespreken.

 

seance-information

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409