• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Nuttige telefoonnummers

Het secretariaat van het centrum is gesloten

door onvoorziene omstandigheden

tot 19/08/2018


Secretariaat MBV:
02/535.34.06
  02/535.43.29
  Fax: 02/535.34.09
     
Secretariaat gynaecologie:
02/535.47.25
  02/535.36.66
     
Verpleegkundigen MBV:
02/535.40.36
  Fax: 02/535.44.36
     
Laboratorium voor andrologie (spermabank):
02/535.34.06
     
Laboratorium voor in-vitrofertilisatie:
02/535.43.28
     
Bureau van embryologen:
02/535.34.66
 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409