• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Draagmoederschap

Het centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) van het UMC Sint-Pieter begeleidt sinds eind de jaren negentig koppels die een beroep moeten doen op draagmoederschap. Daarbij worden embryo's van de ouders met een kinderwens (bekomen via in-vitrofertilisatie) naar de baarmoeder van een draagmoeder overgeplaatst. De draagmoeder heeft dus geen enkele genetische band met het kind.

 

Momenteel bestaat geen duidelijke wettelijke omkadering voor draagmoederschap in België. De praktijk is niet strijd met de wet maar goed juridisch advies is absoluut noodzakelijk. Daarom vragen wij koppels met een kinderwens en de draagmoeder om voor hun komst naar ons centrum voor MBV een jurist te raadplegen die gespecialiseerd is in familierecht.

 

Er bestaat in België geen centrum voor de rekrutering van draagmoeders en elke commerciële rekrutering is ten stelligste verboden. Draagmoeders zijn dus "relationele" draagmoeders, meestal familieleden of vriendinnen die dicht bij het koppel met een kinderwens staan.

 

 

Om een beroep te kunnen doen op draagmoederschap is een medische aanwijzing nodig (geen baarmoeder, niet-functionele baarmoeder of een gezondheidstoestand die niet verenigbaar is met een zwangerschap). De leeftijdsgrens voor de moeder met een kinderwens is dezelfde als voor in-vitrofertilisatie (ivf): 43 jaar.

De draagmoeder moet moeder zijn en jonger dan 40 jaar. Uit haar gezondheidstoestand en verloskundige antecedenten mag niet blijken dat zij kans heeft op een risicozwangerschap.

Eerst gaat het koppel met een kinderwens op raadpleging bij de gynaecoloog en de psycholoog. In tweede instantie worden de wensouders, de draagmoeder en haar partner (als zij een partner heeft)  door de gynaecoloog gezien. Daarna volgt een gesprek met onze psychiater of psycholoog. Tijdens de raadplegingen komen alle bijzondere aspecten van deze oplossing aan bod: juridisch, medisch, ethisch, psychologisch… Als voor het draagmoederschap ook donatie van gameten (ovocyten of sperma) vereist is, worden ook afspraken gemaakt met de donor.

Daarna wordt het dossier door het multidisciplinaire team besproken. Bij een gunstig advies, gaan de koppels opnieuw op raadpleging bij de gynaecoloog om het medisch dossier op te maken, de administratieve formaliteiten te vervullen en de behandeling te plannen. De cycli van de moeder met een kinderwens en van de draagmoeder worden op elkaar afgestemd om het door ivf bekomen embryo naar de baarmoeder van de draagmoeder te kunnen overplaatsen.

 

Zowel bij specialisten in fertiliteit en verloskunde als bij het grote publiek is draagmoederschap nog altijd de meest controversiële techniek voor medisch begeleide voortplanting. Op zoek naar "sensationele" verhalen, hangen de media vaak een beeld op dat helemaal niet overeenstemt met onze positieve ervaring met draagmoederschap.

Wanneer deze – uiteraard moeilijke - keuze goed begeleid wordt, kan het een toonbeeld van solidariteit tussen koppels zijn. Studies tonen geruststellende resultaten en dat zowel voor de ouders als voor de draagmoeder als voor de toekomst van het kind.

 

U overweegt draagmoederschap? Neem dan gerust contact op met het secretariaat van het centrum voor medisch begeleide voortplanting. U wordt correct doorverwezen naar de verschillende betrokken specialisten en instanties.

 


 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409