• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Enkele cijfers

Men schat dat er wereldwijd 500.000 ivf-cycli per jaar worden uitgevoerd. In België bedraagt het aantal ivf-pogingen per jaar om en bij 18.000 cycli. Dat betekent dat er elk jaar in België meer dan 3.000 baby's ter wereld komen dankzij ivf (2,5 % van de totale geboorten).

De slaagkansen van ivf worden in grote mate bepaald door de leeftijd van de vrouw.

 

Men schat de zwangerschapspercentages door embryoterugplaatsing op 30 % en het bevallingspercentage op 20 %. Na de leeftijd van 40 jaar dalen die percentages drastisch, tot zelfs minder dan 2 % na de leeftijd van 43 jaar.

 

Ook het aantal miskramen staat rechtstreeks in verband met de leeftijd, zoals trouwens ook bij de spontane zwangerschappen (15 % op 30 jaar, 50% op 42 jaar).

 

Het percentage meerlingzwangerschappen is hoger dan bij de algemene bevolking en houdt verband met het aantal teruggeplaatste embryo's. De Belgische wet beperkt het aantal terug te plaatsen embryo's: hierdoor bedraagt het percentage meervoudige zwangerschappen om en bij 12 % voor tweelingen en 1 % voor drielingen.

 

Het percentage chromosoomafwijkingen bij kinderen afkomstig uit IVF/ICSI is lichtjes hoger dan bij de algemene bevolking (3 tot 4 % in plaats van 2 tot 3 %). Er is nog altijd geen verklaring voor die verhoging. Er is meer onderzoek nodig om de oorsprong ervan te begrijpen. 

 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409