• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Ophaling van de eicellen en terugplaatsing van embryo's

De aspiratie van de eicellen moet gebeuren 34 tot 36 uur na de inspuiting van hCG. De patiënte wordt voor minder dan een dag in het ziekenhuis opgenomen, meestal tot 14 uur. 

 

EchographieFolliculaire

 

Lokale verdoving

In ons centrum verloopt 90 % van de aspiraties onder begeleide lokale verdoving. Dat betekent dat de patiënte net voor haar aankomst in de operatiekamer intramusculair een sedatiemiddel en een krachtige pijnstiller wordt toegediend.

Eenmaal de patiënte ontspannen is wordt zij geïnstalleerd in de operatiekamer. Na perineale en vaginale ontsmetting, zorgt de gynaecoloog door middel van 4 inspuitingen voor een lokale verdoving van de binnenkant van de vagina. Dat is voor de patiënte het meest gevoelige moment.

De aspiratie gebeurt onder echografische controle. De bioloog die in de operatiekamer aanwezig is objectiveert gelijktijdig de aanwezigheid van follikels in het aangezogen follikelvocht. Dit nagenoeg pijnloze invasieve gebaar duurt 5 tot 20 minuten naargelang van het aantal door de ovaria geproduceerde follikels.

De partner van de patiënt of een andere begeleider mag aanwezig zijn.

De patiënt krijgt oraal of intraveneus een antibioticum toegediend indien zij risicofactoren op infectiecomplicaties vertoont.

 

Algemene verdoving

Om zeldzame anatomische of psychologische redenen gebeurt het dat wij eicellen aanzuigen onder algemene verdoving.

In dat geval moeten er voor de ingreep analyses en een raadpleging met een anesthesioloog worden gepland. In dat geval is begeleiding in de operatiekamer niet toegestaan 

 

Gevolgen van de ingreep

De patiënten kunnen 2 tot 3 dagen na de punctie last hebben van miniem bloedverlies. Ook niet-gecompliceerde buikpijn komt vrij vaak voor en kan onderdrukt worden met paracetamol. De intensiteit ervan hangt af van vrouw tot vrouw en staat soms in verhouding tot het aantal geproduceerde follikels. Om die reden wordt een week arbeidsongeschiktheid na de punctie overwogen en aan de patiënte voorgesteld, terwijl de partner een afwezigheidsbewijs krijgt.

 

Twee tot vijf dagen na de punctie wordt het embryo (of de embryo's) teruggeplaatst in de baarmoeder. Dat gebeurt in een operatiekamer omdat ze kiemvrij is en aansluit bij het laboratorium.

Het maximale aantal terugplaatsbare embryo's hangt af van de leeftijd en van het aantal reeds ondernomen pogingen en wordt bij wet bepaald (+ foto illustratie nr. 6).

 

Gereglementeerde embryo's transfer

 

Leeftijd Poging Nr 1 Poging Nr 2 Poging Nr 3…
< 36 1 1 ou 2
volgens kwaliteit
 max 2
tot 36 van 39 2 2 max 3
≥  40 geen limiet geen limiet geen limiet

 

De gynaecoloog zal dit punt met het koppel bespreken wanneer hij op de raadpleging het behandelingsschema voorschrijft.

Technisch gesproken wordt er een katheter geplaatst via de baarmoederhals om het embryo of de embryo's te deponeren in het midden van de baarmoederholte. Dit gebeurt onder echografische monitoring. Dit is een pijnloze ingreep, tenzij de hals anatomisch moeilijk toegankelijk is. De blaas moet gevuld zijn voor een vlotte terugplaatsing. Daarom is het raadzaam alleen bij het ontwaken te plassen en verder niet meer tot aan de terugplaatsing.

Zodra het embryo of de embryo's vast zitten in het baarmoederslijmvlies zal de patiënt ze niet meer verliezen bij het rechtstaan. De patiënte kan dus onmiddellijk haar normale activiteit opnemen. Als zij dat wenst, kan ze even narusten in de dagkliniek. 

 

 

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409