• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Stimulatie bij in-vitrofertilisatie

Bij een ivf moet de stimulatie van de ovaria ervoor zorgen dat er meerdere follikels tegelijk rijpen, en niet één follikel. Op die manier kunnen er verschillende eicellen worden afgenomen om meerdere embryo's te bekomen en om dan minstens een embryo met een goede morfologie te kunnen terugplaatsen. 

 

De stimulatie verloopt in drie stappen:

  1. de eigenlijke ovariumstimulatie: een hormonale behandeling met gonadotrofine die dagelijks onderhuids wordt geïnjecteerd (hMG: Menopur® of recombinant FSH: Puregon® of Gonal ®F) zorgt voor de ontwikkeling van de follikels. Er bestaat sinds kort ook een langwerkende gonadotrofine: corifollitropine alfa (Elonva®) ter vervanging van 7 dagen dagelijkse injecties. De stimulatie wordt gevolgd door "monitoring" aan de hand van echografie en zeer regelmatige hormoonmetingen om de eicelrijping te volgen.
  2. remming van de hypofyse: hierbij wordt de hypofyse stilgelegd om te vermijden dat er bij ovariumstimulatie een vroegtijdige ovulatie tot stand komt. Voor deze remming beschikken wij over 2 soorten stoffen: de GnRH-agonisten en de GnRH-antagonisten. De GnRH-agonisten worden opgestart bij de aanvang van de cyclus of het einde van de vorige cyclus die voorafgaat aan de ivf. Ze worden toegediend in de vorm van een neusspray (Suprefact®), een eenmalige intramusculaire injectie (Decapeptyl® 3,75 mg) of dagelijkse onderhuidse injecties (Decapeptyl® 0,1 mg of Gonapeptyl®). De GnRH-antagonisten (Orgalutran® of Cetrotide®) worden toegediend tijdens de ovariumstimulatie volgens heel nauwgezette criteria.
  3. de ovulatie-inductie: wordt uitgevoerd wanneer de follikels rijp geworden zijn. Ze bestaat uit een inspuiting met hCG (Pregnyl of Ovitrelle). Deze inspuiting moet gebeuren binnen een zeer nauw tijdsbestek, zodat de eicelpunctie kan gebeuren binnen de daaropvolgende 34 tot 36 uur.

 

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409