• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

De spermaophaling

In een MBV-centrum wordt het sperma voor 97% opgehaald via masturbatie. De overige 3% wordt bekomen via heelkundige weg.

 

Ophaling door masturbatie

Het verse spermamonster wordt bekomen door masturbatie na 3 tot 5 dagen seksuele onthouding. Het sperma wordt opgehaald op dezelfde dag als de eicelpunctie van de partner.

Het ejaculaat wordt rechtstreeks opgevangen in een steriele pot die beschikbaar wordt gesteld in het andrologielaboratorium, bij de verpleegkundigen of bij de apotheker.

Er kan ook thuis een spermamonster worden geproduceerd. Het monster moet binnen het uur worden overhandigd aan de verpleegkundigen en de hele tijd op lichaamstemperatuur worden bewaard.

 

Indien spermadonatie door masturbatie geen optie is, kan men een condoom gebruiken dat speciaal is ontworpen voor een ivf-behandeling. Hierbij wordt het sperma dat tot stand komt na een geslachtsbetrekking opvangen in het condoom en geledigd in een steriele pot.

Condooms die in de apotheek te koop zijn, komen absoluut niet in aanmerking voor deze techniek.

 

Het is belangrijk dat het hele ejaculaat wordt opgevangen. Men mag in geen enkel geval gemorst sperma proberen te recupereren. Dit zou het resultaat van het onderzoek of van de behandeling kunnen aantasten.

Wanneer er geen sperma kan worden bekomen door masturbatie (vaak secondair aan een azoöspermie = geen spermatozoïden aanwezig), bestaat er een heelkundige oplossing.

 

De heelkundige ophaling van sperma gebeurt door:

 

PESA (percutane epididymale sperma-aspiratie) of TESA (testiculaire sperma-aspiratie)

 

Dit is een punctie van de epididymis (bijbal) of een transcutane punctie van de testikel (teelbal) met een fijne naald onder lokale verdoving.

Men vindt in 80 tot 90% van de gevallen spermatozoïden bij obstructieve azoöspermie (afgesloten zaadleider, infecties, vasectomie...). 

 

TESE (TEsticular Sperm Extraction) ou la biopsie testiculaire, qui nécessite une ouverture chirurgicale du testicule sous anesthésie générale.

Bij niet-obstructieve azoöspermie is de kans om spermatozoïden te vinden ongeveer 50%. 

 

Beide ingrepen gebeuren in de dagkliniek.

Bij obstructieve azoöspermie gebeurt een PESA doorgaans op dezelfde dag als de eicelpunctie van de partner, omdat er grote kans bestaat dat er spermatozoïden worden opgehaald.

Bij niet-obstructieve azoöspermie gebeurt de TESA of TESE ofwel los van de behandeling van de partner, ofwel de dag voor de eicelpunctie. Op die manier kunnen de spermatozoïden verder rijpen in het laboratorium. Op die manier vermijdt men ook nutteloze eicelpuncties bij de partner wanneer blijkt dat de testikelbiopsies 'blanco' zijn (zonder spermatozoïden). 

 

Er komen zelden complicaties voor bij deze heelkundige sperma-afnamen en ze zijn behandelbaar: hematoom, infectie (epididymitis of orchitis) of testiculaire torsie.

  

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409