• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Het beleid van het centrum is erop gericht onvruchtbare koppels de meest performante behandelingen te bieden binnen het kader van de wettelijke, deontologische en ethische bepalingen. 

 

Ethisch en deontologisch charter 

Organisatie van de dienst voor een globale aanpak volgens de voorschriften van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie):

  • somatisch
  • psychologisch
  • sociaal

Luisteren naar iedereen met erkenning van een toegestane eigenheid in een geest van vrij onderzoek en volgens een beredeneerde praktijk.

 

Respect voor het sociale leven van het individu door een gedecentraliseerde aanpak.

 

Maatschappelijke organisatie binnen het publieke netwerk dat een spitstechnologische procreatieve geneeskunde mogelijk maakt die binnen ieders financieel bereik ligt (IRIS-netwerk).

 

Overleg omtrent het risico waarmee voortplanting eventueel gepaard gaat in ethisch en medisch beperkte omstandigheden, maar in een omgeving waarbij de patiënten worden geïnformeerd (hiv, draagmoeders enz.).

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409