• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Ziekenhuisopname

Voor patiënten die een beroep doen op in-vitrofertilisatie:

Een korte ziekenhuisopname (enkele uren) is nodig wanneer de vrouw zich aanmeldt voor een eicelpunctie of een embryoterugplaatsing en wanneer de man zich aanmeldt voor een heelkundige sperma-afname.

Tussen maandag en vrijdag gebeurt de ziekenhuisopname in de dagkliniek (One-Day clinic) gebouw 600, 6e verdieping voor de pickup van gameten (eicellen en zaadcellen) en gebouw 400, 11e verdieping voor embryoterugplaatsing.

Op zaterdag, zondag en feestdagen gebeurt de ziekenhuisopname in de eenheid 608b (gebouw 600, 8e verdieping).

 

Deze documenten moet u voorleggen bij een ziekenhuisopname:

  • identiteitskaart

 

Voor de patiënten die naar het ziekenhuis komen voor inseminatie:

Er is geen ziekenhuisopname vereist.


 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409