• * Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het Universitaire Ziekenhuis Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Een referentiecentrum die het label ISO 9001: 2008 verkreeg en geaccrediteerd is bij de FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Het Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) van het UMC Sint-Pieter is gespecialiseerd in reproductieve geneeskunde. Het Centrum werd opgericht in 1983 en is erkend als Centrum voor reproductieve geneeskunde klasse B, dus als Centrum dat alle MBV-gerelateerde technieken en processen mag uitvoeren. De jongste jaren hebben wij het ISO 9001 kwaliteitslabel verkregen. Wij zijn erkend binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

 

Historiek

Het in-vitrofertilisatiecentrum van het UMC Sint-Pieter werd opgericht in 1981 door prof. F. Leroy, bijgestaan door dr. M. Camus. Het aan de ULB (Université Libre de Bruxelles) verbonden centrum was toen het eerste Franstalige universitaire centrum. De ivf-activiteit heeft zich snel ontwikkeld na de geboorte van de eerste reageerbuisbaby in november 1983.

 

De wetenschappelijke activiteit binnen het centrum werd ondersteund door de ULB, waarvan het ivf-centrum een onderzoekslaboratorium was en blijft. Aanvankelijk focuste het centrum alleen op doorbraken in medisch begeleide voortplanting; later breidde het uit en werd het erkend als algemeen laboratorium voor "gynaecologie en onderzoek in reproductieve geneeskunde".

 

In de jaren 1990 werden de spermabank en de toepassing van intra-uteriene inseminaties in het algemeen opgenomen in de activiteiten van het ivf-centrum. Vanaf dan werd het centrum een MBV-centrum. Het MBV-centrum schakelde over naar een meer multidisciplinaire aanpak van de fertiliteit: het werd uitgebreid met een andrologisch luik omdat de ivf-indicaties werden verruimd naar een toenemende problematiek van steriliteit bij de man, en ook met een heelkundig luik dankzij de ontwikkeling van de laparoscopie en mini-invasieve heelkundige technieken. Later werd er in de benadering van koppels in behandeling ruimte gemaakt voor een psychosociale begeleiding: zo kon er, los van de technieken die zich almaar verfijnden, aandacht worden besteed aan het leed van de koppels en aan aanvragen met een toenemend marginaal karakter, die een meervoudige denkoefening vergen. Voor dit ethische aspect werd het centrum overigens gelauwerd met de Bernaertsprijs 2000, die de ULB uitreikt aan een centrum dat zich onderscheidt door de ethische kwaliteit van zijn groepswerk.

 

In 1998 kreeg het centrum zijn erkenning als B-centrum, waardoor het kadert in de wetgeving als centrum van het openbare netwerk van het Brusselse Gewest. Zo ontstond het referentiecentrum van het IRIS-netwerk en werden er consultaties ingericht op verschillende vestigingen (Elsene, Bracops, Brugmann). Het centrum heeft zijn activiteit verder gedecentraliseerd door samenwerkingsverbanden in Namen en vooral in Ath, waar er geen enkel MBV-centrum bestond.

Het centrum kan rekenen op een spitstechnologisch informaticabeheer waar alle verwerkte gegevens worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de teamleden en online staan op alle posten van dit pluridisciplinaire werk, om zo te zorgen voor de coördinatie en de continuïteit van de verwerking.

 

Tussen 1997 en 2007 ging de leiding over in handen van prof. A. Delvigne.

In het begin van de jaren 2000, stelde het centrum zich open voor patiënten met infectieziekten en organiseerde het een specifieke aanpak (hiv, hepatitis B en C) van die patiënten binnen een pluridisciplinair team. Het was een pioniersopdracht in België en in dit opzicht geldt het centrum nog altijd als een referentie. De samenwerking met talloze Belgische centra is daar het bewijs van.

 

In 2003 vormde de 20e verjaardag van de geboorte van de eerste "reageerbuisbaby" die in het centrum was verwekt de aanleiding voor een groot sensibiliseringsevent voor het grote publiek en voor conferenties met beroepsmensen uit de sector, waarop om en bij 200 mensen aanwezig waren.

 

Sinds september 2007 wordt de leiding van het centrum waargenomen door dr. C. Autin.

Het centrum telt 5 verpleegkundigen, 5 embryologen en 2 secretaressen. Vier artsen staan in voor andrologie, infectiologie en endocrinologie en worden in de aanpak van hun patiënten bijgestaan door 2 gynaecologische chirurgen. Een psycholoog en een psychiater staan in voor de omkadering van de patiënten voor, tijdens en na de behandeling.

 

Op 2 oktober 2008 kreeg het MBV-centrum het ISO-9001:2000 kwaliteitsattest uitgereikt. Dankzij deze bewuste demarche hebben wij een systeem van kwaliteitsbeheer kunnen invoeren dat wereldwijde erkenning geniet.

 

In lijn met de nieuwe wetgeving en sinds 1 december 2009 is het MBV-centrum bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, ingeschreven als bank voor menselijk lichaamsmateriaal. Deze erkenning is een wettelijke verplichting om in België de reproductieve geneeskunde te kunnen beoefenen.

 

Plan du site CHU Saint Pierre - Bâtiment 200, 5è étage . Département de Gynécologie-Obstétrique

Centre de Fécondation In vitro - 322, Rue Haute - Bruxelles Tel +32(0)2 535 3406 Fax +32(0)2 535 3409